Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adayların Dikkatine!!!

20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği’nin 35. Maddesinin 7. Fıkrasında “Tezsiz yüksek lisans programları hariç aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez” hükmü yer almaktadır. İlgili hüküm gereğince adaylar 20.04.2016 tarihi sonrasında aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans programına kayıt yaptıramazlar ve ilgili tarihten sonra kayıt yaptırmış olsalar dahi, tespit edilmeleri halinde enstitü ile ilişikleri kesilir.

  • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımızdan, lisansüstü bir (tezli yüksek lisans veya doktora) programında halen öğrenci olanlar, kayıtlı oldukları programdan kayıtlarını sildirmedikleri sürece kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü (tezli yüksek lisans veya doktora) programına kayıt yaptıramazlar. Benzer durumda olan adayların mağduriyet yaşamamaları için, kesin kayıt evraklarını lisansustukayit@bilecik.edu.tr adresine göndermeden önce ilgili programdaki kaydını sildirmeleri gerekmektedir. Benzer durumdaki adayların ilgili programlardaki kayıtlarını silmeleri için kendilerine ek bir süre verilmeyecek olup, yaşanabilecek mağduriyetlerden enstitü sorumlu değildir.
  • Kesin kayıt hakkı kazanan adaylarımızdan, lisans veya açıköğretim programlarından birine kayıt olanlara, kesin kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü program bazında taraflarına harç borcu yansıtılacak ve ilgili borç ödenmediği sürece kayıtları yapılamayacaktır. Bu durumda olan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için, Ziraat Bankası’na harç borçlarını ödeyip kayıt işlemlerin sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmeleri için kesin kayıt takvimine azami dikkat göstermeleri gerekmektedir. Adaylarımıza harç borçlarını ödemeleri için kesin kayıt takvimi dışında ek bir süre verilmeyecek olup, yaşanabilecek mağduriyetten enstitü sorumlu değildir.