Öğrenci Anket Duyurusu

Dr. Öğr. Üyesi Neşe MERCAN’ın ”Sosyal Medya Bağımlılığın Kişilerarası Problem Çözme ve Kişilik Özelliği ile İlişkisinin İncelenmesi” başlıklı çalışması için öğrencilerimizin https://forms.gle/6pRdMN8oaDpqgM6bA linkindeki ankete katılım sağlaması talep edilmektedir. Öğrencilerimizden ankete katılmak isteyenler ilgili linten erişim sağlayabilirler.