Numune Kabul

Test/analiz yapılacak numunenin kabul işlemleri ve deney öncesi boyutlandırılması gibi ön işlemlerin gerçekleştirildiği bölümdür. Numune kabul aşamasında kişi veya kurumlardan teslim alınan örnekler, yapılması istenen analiz veya testlerin ilgili standardında belirtildiği şekil ve boyuta getirilerek hazırlanmaktadır.