Ar-Ge

– Ebatlı yeni ürün üretilmesi
– Yeni yüzey ve kesme şekilleri
– Farklı döşeme şekilleri
– Yeni makina ve ekipman konularıda destek
– Yeni taş sahalarının bulunması ve jeolojik etüd
Doğal taş teknolojileri araştırma ve uygulama merkezimizde yukarıda sayılan konu ve konularda araştırma-geliştirme desteği sunulmaktadır. Bu faaliyetleri kapsayan kamu destekli projelerin yazılması ve proje kurgusunun yapılması için de ilgili birime müracaat edebilirsiniz.