Eğitim Faaliyetleri

⁃ Yapı ve mimaride doğal taş kullanımı
⁃ Türkiye ve dünyada doğal taş madenciliği
⁃ Tarihten günümüze doğal taş kullanımı
⁃ Doğal taş işletmelerinde enerji verimliliği
⁃ Kaya kesilebilirliği
⁃ İleri kesim teknolojileri
⁃ Dairesel testerelerle kesim işlemleri ve enerji verimliliği
⁃ Elmas soketli kesim araçları ve kesilebilirlik
⁃ Doğal taş artıklarının değerlendirilmesi

Konularında eğitim ve seminerler düzenlenmektedir. İşletmelerin teknik personelinin eğitimi için eğitim serileri düzenlenmektedir.