Tanıtım

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM), ilk olarak 2013 yılında, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından finanse edilen ve TR41/12/SS/009 referans numaralı Sürdürülebilir Sanayi Mali Destek programı kapsamında bir laboratuvar olarak kurulmuştur.

Bilecik ve çevresinde önde gelen sektörler arasında yer alan doğal taş sektörünün ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, 2021 Yılında 15.02.2021 tarihli 31396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelik kapsamında Araştırma ve Uygulama Merkezi’ne dönüştürülerek; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) adını almıştır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DAUM) laboratuvarında doğal taş sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla fiziko-mekanik testler ve mineralojik-petrografik analizlerin hemen hemen tamamı yapılabilmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doğal Taş Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (DAUM) tüm faaliyetler toplam 400 m2 kapalı alanda sürdürülmektedir.

2021 yılında yeni ve modern binasına taşınan DAUM’da numune kabul, mineraloji ve petrografi, fiziksel ve mekanik analiz laboratuvarları, numune hazırlamak için ayrıca tesis edilen kesme ve şekillendirme laboratuvarı da yer almaktadır.

Merkezimizde ayrıca 1 seminer salonu ve toplam 5 idari ofis yer almaktadır.

Tüm makine ve ekipmanlar mevcut teknolojide kullanılan en ileri seviye ekipmanlardandır.

DAUM laboratuvarlarında 1 Doç. Dr., 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Maden teknikeri görev yapmaktadır.

Müdür, Müdür Yardımcıları, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu ile yönetilen Merkezimizin amaçları arasında;

a) Ülkemiz doğal taş sektörü için gerek duyulan araştırmaları yapmak, yapılmasına katkı sağlamak.

b) Üniversitenin ilgili fakültelerinde yürütülecek lisansüstü çalışmalara akademik destek sağlamak ve Üniversitedeki bilimsel faaliyetlerin kalitesini artırmak.

c) Doğal taş konusu ile ilgili çalışan kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör kuruluşları ve kişiler ile iş birliği yapmak, bu sektör ile ilgili sorunların çözümüne yönelik analiz ve ölçümler yapmak.

ç) Doğal taş ve mermer sektörüne, ihtiyaç duydukları analiz ve ölçümleri yaparak destek sağlamak.

d) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

e) Doğal taş ve mermerle ilgili olarak ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve Ar-Ge projelerine analiz ve ölçümler yaparak destek olmak.

f) Doğal taş sektörünün gelişmesini sağlamak üzere özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları arasında iletişim kurulmasını sağlamak, projeler üretmek.

g) Üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapmak, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını hızlandırmak.

ğ) Kuruluşun amacına, Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

yer almaktadır.

Tüm bunların yanında 2021 yılı itibari ile Merkez haline dönüştürülen DAUM’ da ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Mart, 2021

DAUM