Mineraloji ve Petrografi Laboratuvarı

Doğal taşların mineralojik ve petrografik özelliklerinin belirlenebildiği cihazların yer aldığı laboratuvarımızdır. Kesilerek ince kesit haline getirilen numunelerin yapısal özellikleri analiz edilmektedir. Numuneye ait iç yapı özellikleri, mineral dağılımı ve petrografik köken bilgileri optik mikroskop aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarda bulunan mikro sertlik cihazı ile her türlü malzemenin çizilmeye karşı gösterdiği direnç sayısal sertlik değeri olarak belirlenebilmektedir.

Bunlara ilaveten laboratuvarda pürüzlülük ölçümü, yoğunluk tayini, renk tayini, parlaklık ölçümü gibi hassas ölçüm gerektiren cihazlar bulunmaktadır.