Teknolojik Destek

 Doğal taş alanında faaliyet gösteren firmalara; yeni yatırımlarını şekillendirecek, mevcut yatırımlarında teknoloji kullanımını artıracak, faaliyet alanlarına uygun teknolojik çözüm önerileri sunulmaktadır. Alan uzmanlarımızca yerinde ölçüm ve gözlemlerle işletme verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir. Teknolojik destek kapsamında; üretim ve üretim teknolojileri, kesme verimliliği, enerji verimliliği konularında danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.