Fiziksel ve Mekanik Analizler Laboratuvarı

Laboratuvar; doğal taşların fiziksel ve mekanik testlerinin yapıldığı cihazlardan oluşmaktadır. Basınç dayanımı, eğilme ve çekme dayanımları, nokta yükü dayanımı, aşınma direnci tayini, donma ve çözülme dayanımı gibi birçok test gerçekleştirilmektedir. Numunelerin birim hacim ağırlık, yoğunluk, su emme miktarı gibi fiziksel testler yapılabilmektedir. Ayrıca yüzeyi parlatılmış doğal taşın ıslak ve kuru yüzeyde oluşan kayganlığı ve dolayısıyla yüzey pürüzlülüğü ölçülmektedir.