Hakkımızda

Biyoteknoloji, ülkemizde hem bilimsel hem de popüler çalışmalar hazırlayabilecek bilim adamları yetiştiren bir öğrenim programıdır. Biyoteknoloji, bitkilerin, hayvanların insanların ve mikroorganizmaların hücrelerinde var olan fonksiyonları değiştirerek canlıların iyileştirilmesi, daha iyi ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi ile modern teknolojinin doğa biliminde kullanılmasıdır. Günümüzde temel biyolojinin çalışma alanlarından uzaklaşarak kendine ait bilimsel çalışma ortamı oluşturan bu program tüm Dünya’nın ilgi odağı olmuştur.

Mikroorganizmalar da dahil olmak üzere her türlü canlının genetik yapısının araştırılması ve çözümlenmesine yönelik araştırmalar in vivo ve in vitro olarak yapılmaktadır. Bunun yanında DNA ve gen aktarımı yöntemleri sayesinde dayanıklılığı ve verimliliği yüksek türler yetiştirilmektedir. Ayrıca ülkemizin en büyük sağlık problemlerinden olan Kanser ve AIDS gibi hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik çözümlerin üretilmesinde bu bilimden yararlanılmaktadır. Aynı zamanda kriminal alanlarda yapılan çalışmalarda deri, saç, vücut sıvısı örneklerinden DNA analizleri sonucunda babalık testlerinde ve şüpheli kişilerin belirlenmesi de bu bilimin çalışma konuları arasındadır.

Biyoteknoloji Bilim dalında Biyokimya, Fizyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Molekül Biyolojisi, Mühendislik, Bilgisayar Mühendisliği ve DNA Teknoloji alanları yer almaktadır. 

Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 22 Öğretim üyesi, 10 doktora öğrencisi, 28 yüksek lisans öğrencisi tez çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmektedir.