Hedefler

Projemiz ile;

 • Bilecik ili ve çevresinde yayılış gösteren, tıbbi ve aromatik bileşikleri içeren bitkilerin varlığının ortaya konulması,

 • Endemik bitkiler için oluşturulacak gen bankasına ait alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 • Tıbbi bitkilerin içermiş olduğu sekonder metabolitlerin elde edilerek farmakoloji ve kimya alanı ile ortak çalışmalar yapılması, hatta bölgenin çeşitli sanayi kuruluşları ile ortak çalışmalar için cazip hale getirilmesi

 • Nesli tehlike altında olan endemik ve tibbi özellik taşıyan bitkiler hakkında halkın bilinçlendirilmesi

 • Bölgenin tanıtılması ve tercih edilebilirliğinin artırılması ve bölge halkının sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

 • Ayrıca nesli tükenmekte olduğu için tehlike altında olan tıbbi açıdan önemli taksonların; ekonomik ve endüstriyel bakımdan üretimi zaman alan ya da verimli birey sayısı az olan taksonların doku kültürü teknikleri ile çoğaltılması planlanmaktadır. Böylece tıbbi öneme sahip bitkilerin üretim aşamasındaki zorluklar aşılmış olacak, bu bitkilerin üretiminin arttırılması ile bölgenin tercih edilebilirliğinin artması ile sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunacak ve toplumun tüm kesimlerinin yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükselmesi sağlayacaktır.

Ayrıca EKO-Biyoteknoloji AR-GE biriminin kurulması ile;

 • Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışan öğretim üyeleri ve araştırmacıların bilimsel ve sanayiye yönelik proje yapabilmeleri için gerekli alt yapının sağlanması

 • Tıbbi ve aromatik bitkiler ile yapılan bilimsel çalışmaların kalitesinin ve etkinliğinin artırılması

 • Sanayi kuruluşları ile işbirliğinin ve planlanan proje sayısının artırılması

 • Bilecik ili ve çevresinde bulunan tıbbi ve aromatik bileşikler içeren bitkilerin ekonomik olarak değerlendirilmesinin sağlanması, bu sayede kırsal alanda yaşayan çiftçilerin bu bitkiler ile ekonomik kazanç elde edebilmelerinin yollarının ortaya konulması

 • Üniversitemiz lisans ve lisansüstü öğrencilerine uygulamalı eğitim sağlanabilecek laboratuvar ortamlarının oluşturulması hedeflenmiştir.