Misyon ve Vizyon

Misyon

Biyoteknoloji ve biyoteknoloji ile ilgili diğer bilim alanlarında, güncel bilimsel gelişmeleri takip etmek üzere eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak, bilime uluslararası düzeyde katkı sağlayacak özgün araştırmalarda bulunmak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayabilecek yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek ve diğer Üniversiteler ile sanayi kurum ve kuruluşlarının ilgili kişi ve birimleriyle mevcut altyapıların verimli şekilde kullanılabilmesini sağlayacak koordinasyonlar kurarak, işbirliklerinde bulunmaktır.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirerek bilime katkı sağlayan, disiplinlerarası çalışmalara açık, etik değerleri önemseyen, sorgulayıcı ve çözümleyici düşünce yapısında, çevreye duyarlı, topluma katkıda bulunabilecek verimli ve saygın bir merkez olmaktır.