Misyon ve Vizyon

Misyon
Üniversitemizin Fen Bilimleri alanında belirlemiş olduğu tematik alanlardan biri olan Biyoteknoloji konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda fayda sağlayan ve ürün odaklı bilimsel çalışmalar yapan, çağdaş ve evrensel bilgiyle donatılmış, teknolojiyi kullanabilen, araştırıcı, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, girişimci ve yenilikçi iç ve dış paydaşları ile bilimin ışığında öncü bir merkez olarak Bilecik İli’ne ve bölgeye katkı sağlamaktır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası düzeyde projeler geliştirerek bilime katkı sağlayan ürün odaklı AR-GE çalışmaları yürütmek, disiplinlerarası çalışmalara açık, araştırıcı yaratıcı ve girişimci, bölgesinde tercih edilir, lider ve saygın bir merkez olmak. Kaliteyi ön planda tutan, yenilikçi teknolojileri bilime entegre ederek uygulayan, mesleki donanımı yüksek, sorunların çözümüne katkı sağlayacak, etik değerleri önemseyen, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, çevreye duyarlı ve topluma katkıda bulunabilecek, üniversitemizi bölgenin ve hatta ülkenin biyoteknoloji temelli AR-GE üniversitesi yapmayı hedefleyen bir vizyona sahiptir.