Projelerimiz

2020

  • Ardahan ESKİ (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP, “Bilecik İli Topraklarından Entomopatojen Bacillus Thuringiensis İzolasyonu Ve Domates Güvesi (Tuta Absoluta, Lepidoptera: Gelechiidae)’nin Biyolojik Mücadesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması” 2020-2022, 14.498 TL bütçeli.

2019

  • Samet Şahin (Yürütücü), TÜBİTAK 1002, “Hassas Insülin Tayini İçin Elektrokimyasal Sinyal Aç-Kapa (Signal On-Off) Aptasensör Geliştirilmesi”, 2019-Devam Ediyor, 44.900 TL bütçeli.
  • Cihan DARCAN (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP, “ Escherichia Coli’de Açlık Stresi Altında Canlı Fakat Kültürü Yapılamayan Duruma (VBNC) Geçişte cusS-cusR İki Bileşikli Sisteminin Rolünün Araştırılması”, 2019-2020, 11.987,75 TL bütçeli.
  • Fadime ÖZDEMİR KOÇAK (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP, “Micromonospora İzolatları Kullanılarak Biber (Capsicum annuum) Bitkisinde Bitki Büyümesinin Artırma Olanaklarının Araştırılması”, 2019-2020, 14.311,04 TL bütçeli.
  • Sema LEBLEBİCİ (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP, “Farklı Sıcaklıklarda Yetiştirilen Nohut Bitkisinde (Cicer arietinum L.) Tiyoüre Uygulamasının Ekolojik ve Fizyolojik Özelliklere Etkisinin Belirlenmesi”, 2019-2021, 10.999,99 TL bütçeli.
  • Emre DANDIL (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP (Tematik  Alan Projesi), “Histopatolojik Görüntülerde Derin Sinir Ağları İle Göğüs Kanseri Tanıma ve Sınıflandırma Sistemi”, 2019-2020, 24.880,51 TL bütçeli.

2017

  • Onur EROĞLU (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP (Teşvikli Destek Projesi), ”Prostat Kanseri, Benign Prostat Hiperlazisi ve Kronik Prostatitli Hasta Serumlarında Bazı Onkogenik ve Tümör Süpresör MiRNA’ların Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması”, 2017-2018, 42.842,29 TL bütçeli.
  • Cihan DARCAN (Yürütücü), Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi-BAP (Altyapı Projesi), “Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Alt Yapısının Geliştirilmesi”, 2017-2018, 51,269.54 TL bütçeli.

2015

  • Cihan DARCAN (Yürütücü), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ,“ Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi EKO-Biyoteknoloji AR-GE Biriminin Kurulması”, 2015 – 2016, 376.000 TL bütçeli.