Tanıtım

Dünyada yükselen bir trend olan ve halen ekonomik güç anlamında yeterli büyüklüğe ulaşmamış Biyoteknoloji alanının, ülkemiz açısından önemi oldukça büyüktür. Üniversitemiz bu alandaki boşlukları doldurabilmek için Fen Bilimleri alanındaki tematik alanlarından birini BİYOTEKNOLOJİ olarak belirlemiştir. Yeni kurulmuş ve gelişmekte olan üniversitemizin Biyoteknoloji alanında ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir konuma gelebilmesi, bölgenin Biyoteknoloji üssü olması noktasındaki hedefini yerine getirilebilmesi amacı ile Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 23 Şubat 2015 tarih ve 29276 sayılı Resmi Gazete’de yönetmeliğinin yayınlanması ile kurulmuştur.

Biyoteknoloji alanı sağlıktan, çevreye, gıdadan, sanayiye kadar birçok alanda topluma hizmet edecek, ekonomik katma değer yaratacak bir sektördür. Merkez ile Üniversitemiz bünyesinde bulunan öğretim üyeleri ile daha sonra aramıza katılacak öğretim üyeleri ortak bir çalışma platformuna kavuşmuştur. Biyoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi disiplinlerarası alanları birleştirmesi, üst düzey çalışmaların ortaya çıkmasını sağlaması, elde edilecek ürünlerin ilin ve bölgenin ekonomisine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir.

Merkez; kadrosu, alt yapısı ve geliştirdiği projeleri ile bölgenin lider bir mükemmelliyet merkezi olmasında, Üniversitemizi bölgenin hatta ülkenin biyoteknoloji temelli AR-GE üniversitesi konumuna getirilmesinde en büyük rolü oynayacaktır.