Sonuçlar

Projemizden Beklenen Sonuçlar;

  • Bilecik ilinde yetişen tıbbi bitkilerin tohumlarının saklanması, gen bankasının oluşturularak genetik kaynakların koruma altına alınması

  • Bilecik ilinde yetişen tıbbi bitkilerin içermiş olduğu sekonder metabolitlerin dolayısı ile etken maddelerin belirlenmesi ve bunların farmakoloji alnında kullanımının sağlanması

  • Tıbbi özelliği bulunan, hem endemik hem de nesli tehlike altında olan bitkilerin doku kültürü teknikleri kullanılarak üretilmesi

  • Biyoteknolojik çalışmalar için uygun laboratuvar şartlarının oluşturulması

  • Lisansüstü öğrencilerin tez çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri tam teşekküllü laboratuar koşullarının sağlanarak yapacakları araştırmaların kalitesini artırmak

  • Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile diğer kurum/kuruluşlar ve özel sektör ile ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi

  • Merkezin fiziki altyapısının tamamlanması ve proje ile kurulan EKO-Biyoteknoloji AR-GE biriminin makine ve teçhizatlarının iyileştirilmesinden sonra akademisyenlere bilgi vermek, yeni proje ortaklıkları sağlamak ve yerel halkın bilinçlenmesine yönelik tıbbi özellikli bitkilerin Biyoteknolojideki yerini ve önemini ortaya koyan çeşitli eğitim programları ve seminerlerin düzenlenmesi planlanmaktadır.