Proje Bilgisi

BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE EKO-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE BİRİMİNİN KURULMASI

Ülkemiz 174 familyaya ait 1251 cins ve 12.000’den fazla tür ve türaltı taksonu (alt tür ve varyete) ile oldukça zengin bir floraya sahiptir. Tüm Avrupa kıtasının yaklaşık 12.000 kadar bitki taksonuna sahip olduğu düşünüldüğünde yurdumuzun bitki örtüsü bakımından ne kadar zengin olduğu görülmektedir. Bunun yanısıra, Endemizm bakımından da yurdumuz oldukça zengindir. Tüm Avrupa ülkelerindeki toplam endemik takson sayısı yaklaşık 2750 iken ülkemizdeki endemik tür sayısı 2891’ dir. Ayrıca yurdumuz endemik tür oranı ve çeşitliliği açısından Orta Doğu’nun da en zengin florasına sahiptir. Dünyada tıbbi amaçla kullanılan bitki türlerinin sayısı hakkında kesin bilgi olmayıp, tahminler 20.000 ile 70.000 arasındadır. Türkiye’de tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, 500 civarında olduğu tahmin edilmekte; yaklaşık 200 tıbbi ve aromatik bitkinin ihraç potansiyelinin olduğu belirtilmektedir.

Bilecik ili; üç farklı fitocoğrafik bölgenin iklim ve bitki örtüsü özelliklerini barındırmaktadır ve yüzölçümü bakımından küçük olmasına rağmen bulunduğu coğrafik koşullardan dolayı endemizm oranı yüksektir. Bilecik ili ve çevresinde bugüne kadar tanımlanan endemik türlerden birçoğu tıbbi açıdan öneme sahip olması ile birlikte bazı türlerinin de nesli tehlike altındadır. Yapılan çalışmalarda bugüne kadar Bilecik il sınırları içerisinde 48 familyaya ait 424 adet tıbbi ve aromatik bitki taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan 9 familyaya ait 20 takson endemiktir. Bu taksonlardan farmakolojide ve endüstride etkin bir şekilde yararlanılabilmesi için, genetik ve ekolojik özelliklerinin bilinmesi, yaşama ortamlarının korunması ve nesillerinin sürdürülmesi zorunludur. Bu açıdan bölgemizde hem bu misyonu sürdürecek hem de bu bitkileri ilaç sektörüne kazandıracak bir Ar-Ge birimine gereksinim vardır.

Bu durum göz önünde bulundurarak Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’na (BEBKA) 2015 yılı Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında hazırlamış olduğumuz “BİYOTEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNDE EKO-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE BİRİMİNİN KURULMASI “ başlıklı projemiz Doç. Dr. Cihan DARCAN yürütücülüğünde kabul edilmiştir.

Projemize yapmış olduğu katkılardan dolayı Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atila OCAK’a teşekkür ederiz.

1    2