5.5.2. Güvence

Birimin, kamuoyuna sunduğu bilgilerin tarafsızlığını ve nesnelliğini güvence altına alma yöntemi;

Birimimiz, kamuoyuna sunduğu bilgiler web sitesinde devamlılık arz etmektedir.