5.2.3. Liyakat

İdari ve destek kısımlarında görev alan personelin eğitim ve liyakatlerinin üstlendikleri görevlerle uyumunu sağlayan tanımlı süreçler;

Bölümümüzde, personelin bölüm başkanıyla bir araya gelip demokratik katılımı sağlanarak, görev paylaşımına yönelik kararların kişilerin ilgi ve eğilimleri göz önünde bulundurularak, akademik personelimizin memnuniyet, verimi ve hizmet kalitesi yüksek tutulmaya çalışılmaktadır. Bu kararlar tutanaklar ile saklanır.