5.2.1. Etkililik

İnsan kaynakları yönetimi ve etkinlik düzeyi;

Birimimiz, Üniversitemizin amaç ve hedeflerine paralel olarak, alanında yetkin, çeşitli ve nitelikli katkı sağlayacak bireylerin istihdam edilmesini hedeflemektedir.