5.1.2. İç Kontrol Eylem Planı

Birimimizde ders vermekle yükümlü öğretim görevlilerinin görev ve sorumlulukları birimde yapılan toplantılarda alınan ortak kararlar doğrultusunda belirlenmektedir. Eğitim süresi esnasında ve dışında olmak üzere yılda iki kere toplanılmakta ve çeşitli görevlerle ilgili (sınav sorularının hazırlanması, ders notlarının düzenlemesi ve güncellenmesi, ders sunularının hazırlanması) planlar yapılmaktadır.