4.4.3.1. Katkı Yeterliliği

Bölümümüzde Ar-Ge faaliyetleri yürütülmediği için katkıların yeterliliğini değerlendirilmemektedir.