4.2.2. Paydaşlar

Bölümümüzün araştırma-geliştirme faaliyetlerine paydaşların katılımını sağlama ve sürekliliğini güvence altına alma yöntemi bulunmamaktadır.