3.3.5. Öğrenci Katılımı

Öğrenci iş yüküne dayalı kredi değerlerinin belirlenmesinde öğrenci görüşlerinin alınma yöntemi;

-Birimimizde böyle bir uygulama bulunmamaktadır.