3.1.4. İç-Dış Paylaşımlar

Öğretim programı için hazırlanmış olan ders programı ve ders bilgi paketleri ile programın eğitim amaçları ve kazanımları Bölüm Başkanlığımızın web adresinde (http://w3.bilecik.edu.tr/aiit/) ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezinin web adresinde (http://uzem.bilecik.edu.tr/) paylaşılmaktadır.