3.1.3. Faaliyetler

Bölümümüzün yürütmekle yükümlü olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri uzaktan öğretim yoluyla yürütüldüğünden, öğrencileri araştırmaya yönlendirecek herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir