3.1.1. Program Tasarımı

-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü programlarının tasarlanması, iç ve dış paydaşlardan alınan görüşler ve birimde görev yapan akademik personelin sürece aktif katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

-Program ve ders bilgi paketleri Bölüm Başkanlığının web sayfasında yayınlanır.

-Program tasarımında paydaş görüşleri katılım olarak alınır.