2.1.13. Birim Kültürü

Bölümümüzün kurumsal kültürünü şu ilkeler oluşturmaktadır:

Milli değerlere bağlılık, çalışanlarına değer verme, bilgi üretme ve paylaşma, akademik başarı odaklı çalışma, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yönetmelik ve yönergelerine, temel ilkelerine uyma, iç ve dış paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışma, etik değerlere bağlılık, öğrenci merkezli eğitim anlayışı, hoşgörülü ve emeğe saygılı olma.