Muhasebe ve Denetim Anabilim Dalı

Muhasebe ve Denetim Tezli Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 • MUD-501 İleri Muhasebe I
 • MUD-502 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi I
 • MUD-503 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • MUD-504 Finansal Yönetim
 • MUD-505 Muhasebe Denetimi
 • MUD-506 Seminer
 • MUD-507 Uluslararası Muhasebe Standartları I
 • MUD-509 Mali Analiz Teknikleri
 • MUD-510 İleri Denetim Uygulamaları
 • MUD-511 İleri Muhasebe II
 • MUD-512 Stratejik Yönetim
 • MUD-513 Maliyet ve Yönetim Muhasebesi II
 • MUD-514 Hizmet Pazarlaması
 • MUD-515 Uluslararası Muhasebe Standartları II
 • MUD-516 İç Denetim ve İç Kontrol
 • MUD-517 Uzmanlık Muhasebesi
 • MUD-518 Meslek Etiği ve Muhasebe Hukuku
 • MUD-519 Muhasebe ve Denetimde Teknoloji Uygulamaları
 • MUD-599 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Muhasebe ve Denetim Tezsiz (İ.Ö.) Yüksek Lisans Programı Ders İçerikleri

 • MUD-571 İleri Muhasebe I
 • MUD-572 İleri Maliyet Muhasebesi Teknikleri
 • MUD-573 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
 • MUD-574 Finansal Yönetim
 • MUD-575 Muhasebe Denetimi
 • MUD-576 Uluslararası Muhasebe Standartları
 • MUD-577 İleri Yönetim Muhasebesi Teknikleri
 • MUD-578 Mali Analiz
 • MUD-579 İleri Denetim Uygulamaları
 • MUD-580 İleri Muhasebe II
 • MUD-581 Muhasebe ve Denetimde İleri Teknoloji Uygulamaları
 • MUD-582 Stratejik Yönetim
 • MUD-583 Hizmet Pazarlaması
 • MUD-584 İç Denetim ve İç Kontrol
 • MUD-585 Meslek Etiği ve Muhasebe Hukuku