Tez Yazım Kılavuzu

Tezlerin, Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılması zorunludur. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olmayan tezler enstitü tarafından kabul edilmez. Bu nedenle gereksiz zaman ve maddi kayıpların olmaması için tez yazımında yeterli titizliğin gösterilmesi gerekmektedir.

Yazıma geçmeden önce kılavuzu okuyup örnek şablonu inceleyiniz.