Makine ve İmalat Mühendisliği ABD

Günümüz pazarının ağır rekabet şartları pazar yaratabilecek bir ürünün yaratıcı tasarım,işlevsellik, yüksek kalite, estetik, yüksek teknoloji ve düşük maliyet gibi özellikleri üzerinde toplamasını zorunlu hale getirmiştir.Makina ve İmalat Mühendisliği her türlü mekanik sistemin, makinanın, makina elemanlarının belirli kriterler çerçevesinde tasarımını yapan, geliştiren, üretimini planlayan, üretim teknolojilerini geliştiren, sistemler arası ilişki ve fonksiyonları kuran, geçerli fiziksel kurallar içinde test eden, malzeme seçimi, kalite kontrolü, fabrika planı ve üretim planlaması, nakliye, çalışanların denetimi ve ekonomik analiz gibi kavramları hesaba katarak nasıl üretileceği üzerinde çalışan Mühendislik bilimidir. Makina ve İmalat Mühendisleri farklı sanayi dallarında yaptıkları çalışmalarla işletmelerde hız, kalite, maliyet ve çevreye uyum gibi rekabetin en önemli faktörlerini sağlayarak endüstriye ve ülke ekonomisine önemli bir katkı sağlayacaklardır. Makina ve İmalat Mühendisliği Bölümü ders programı ve içerikleri Türkiye ekonomisinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, Avrupa (Erasmus-Socrates) ve ABD (ABET) eğitim programı ve yetkin mühendislik ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiştir.

 Misyon

Akademik alt yapısını geliştirerek ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma, tasarım, üretim yapabilecek ve takım çalışmasına uyumlu, mesleki etik bilince sahip, rekabetçi, esnek ve lider özelliklerde yüksek lisans öğrencileri yetiştirmek ve ulusal düzeyde problem çözümünde paydaş olmak, uluslararası düzeyde bilime katkı sağlayacak araştırmalar yapmaktır.

 Vizyon

Yüksek lisans alanında tek olan anabilim dalımız günümüz bilgi teknolojisini kullanarak uluslararası düzeyde araştırma yapıp, eğitim veren, sürekli gelişen, ekolojik-teknolojik-ekonomik bileşenlerin uyumu ile temiz üretim bilinci oluşturan ve topluma/insanlığa hizmet eden araştırma anabilim dalı olmaktır.

Anabilim Dalı Başkanı :  Prof. Dr. Şeref SOYLU