Kimya Mühendisliği ABD

Doktora Programı Hakkında

Doktora programı, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklere sahip uzman mühendisler, akademisyenler ve bilim insanı yetiştirilmesi amaçlamaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında, iki üniversite arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim almalarını sağlamak üzere 2011 yılında ortak lisansüstü programlar açılması ve uygulanmasına ilişkin protokol oluşturulmuştur.2019 yılı itibariyle  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalında öğrenci kabulüne başlanmıştır.

Misyon

Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı araştırmalar ile çevreyi koruyan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgisi ile endüstriyel sorunlara çözüm üreten, proseslerin, proses ekipmanlarının geliştirilmesini, tasarlanmasını, üretilmesini ve bu proseslerin optimum işletmesini sağlayabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Vizyon

Programın hedefi, analitik düşünce ve ile teknolojiye dayalı bilimsel araştırma ve analizlerle kimya mühendisliği alanında toplum faydasına çevreyi gözeten çözümler üretebilme kabiliyetine sahip, ulusal ve uluslararası alanda saygın bir Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı olmaktır.


Yüksek Lisans Programı Hakkında

Yüksek lisans programı, toplumun bugünkü ve gelecekteki gereksinimlerini karşılayacak niteliklere sahip uzman mühendisler, akademisyenler ve bilim insanı yetiştirilmesi amaçlamaktadır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi arasında, iki üniversite arasındaki akademik işbirliğini ve etkileşimi sağlamak, güçlü taraflarını bir araya getirerek zenginleştirmek ve ortak programa katılan öğrencilerin üstün akademik standartlarda eğitim-öğretim almalarını sağlamak üzere 2011 yılında ortak lisansüstü programlar açılması ve uygulanmasına ilişkin protokol oluşturulmuştur. 2019 yılı itibariyle  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalında öğrenci kabulüne başlanmıştır.

Misyon

Gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı araştırmalar ile çevreyi koruyan, bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, ileri düzeyde kimya mühendisliği bilgisi ile endüstriyel sorunlara çözüm üreten, proseslerin, proses ekipmanlarının geliştirilmesini, tasarlanmasını, üretilmesini ve bu proseslerin optimum işletmesini sağlayabilen kimya yüksek mühendisleri ve akademisyenler yetiştirmektir.

Vizyon

Hedefimiz, teknolojik altyapısıyla kimya mühendisliğinin ilgili olduğu alanlarda sorunlara çözüm üreterek sağlayacağı teknolojik ve bilimsel katkılarla ulusal ve uluslararası alanda saygın bir Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı olmaktır.


Ana Bilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ

  • Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı kataloğu için tıklayınız.
  • Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı mezunlarımız.