Bilgisayar Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarları ETKİNLİKLER

 Misyon
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı Bilgisayar, Bilişim ve Yazılım Mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri kendi alanlarında araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile bilimsel çalışmalar yürüten, uluslararası düzeyde rekabetçi, etik değerlere sahip birer Yüksek Bilgisayar Mühendisi olarak mezun etmeyi amaçlamaktadır.

Vizyon
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı vizyonu, öğrencilerine gömülü sistemler, bilgisayar ağları, donanım ve bilgisayar laboratuarı olanaklarını sunarak, katma değeri yüksek projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğinin gelişimini sağlamak ve bilişim alanında uzman Yüksek Bilgisayar mühendislerini yetiştirmektir. Anabilim dalından mezun olan öğrenciler, hızla gelişen bilişim teknolojilerine ayak uydurabilecek bilgi birikimi ve bilimsel düşüncelere sahip olacak, toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak, planlama, analiz etme ve geliştirme yeteneklerini arttıracak, takım çalışmasına ayak uydurabilecek, teorik ve pratik uygulamalarda görev alabilecek, analitik düşünce yapısına sahip olacak ve bilişim sektöründe uzmanlık yapabileceklerdir. 

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ