Bilgisayar Mühendisliği ABD

Bilgisayar Mühendisliği, bilgisayar donanımı ve yazılım alanları ile uğraşan bir bilim dalıdır. Bilgisayarlar ve bilgisayar temelli sistemlerin kurulması ve tasarlanması ile ilgilenir. İçinde bulunduğumuz Bilgi Çağı’ndaki Bilgi Toplumu adı verilen yeni toplumsal yapı, eğitim başta olmak üzere hemen her alanda bilişim teknolojilerini yoğun olarak kullanmaktadır. Bilişim teknolojilerine hakim insan kaynaklarına olan gereksinim tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artmaktadır. Üretim ve hizmet gibi tüm sektörlerde bilişim teknolojisinin kullanılması verimliliği, kaliteyi arttırmakta, yaşama olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda, tam donanımlı ve iyi yetişmiş insan kaynağına olan gereksinim de artmaktadır.Bilgisayar Mühendisliği Bölümünün amacı; bilgisayar ve iletişim teknolojileri kullanılan cihazlar ve yazılımlar hakkında akademik eğitim vermek ve bunların günlük kullanımları ile kişiler arasındaki köprüyü oluşturmaktır.

Anabilim Dalı Başkanı:  Doç. Dr. Uğur YÜZGEÇ