1.3. Misyonu, Vizyonu, Değerleri ve Hedefleri

1.3.1. Stratejik Plan

1.3.2. Misyon

Sahip olduğu spor tesisleri ve imkanları ile Üniversitemiz öğrenci ve personelinin fiziksel ve zihinsel sağlıklarının korunmasında beden eğitimi ve sporun önemini kavramalarını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini sağlamaktır.

1.3.3. Vizyon

Bilimsel araştırma ve çalışmalarla harmanlanarak hazırlanmış spor aktiviteleri ile Üniversitemiz öğrenci ve personelinin tüm fiziksel aktivite ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir Bölüm olmak.

1.3.4. Değerler

Dürüstlük ve Güvenilirlik

Bilimsellik, Liyakat ve Adalet

Yenilikçilik, Verimlilik ve Kalite

Paylaşımcılık Katılımcılık ve Değerlere Saygı

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Duyarlılık

1.3.5. Hedefler

Hedef 1. Spor alanında fiziki ve beşeri kaynakların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile nitelik ve niceliklerinin artırılması,

Hedef 2. Akademik ve insani değerlere en üst düzeyde sahip olmak,

Hedef 3. İç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek ve ulusal/uluslararası tanınırlığın artırılmasını sağlamak,

Hedef 4. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde kaliteyi yükseltmek,

Hedef 5. Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk şeklindedir.