1.6. Organizasyon Şeması

Bölüm başkanlığımızda bir öğretim görevlisi bulunmaktadır.

Bölüm başkanlığını Öğr.Gör.Emre Şenyüzlü yürütmektedir.