1.1. İletişim Bilgileri

Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı

Öğr. Gör.Emre ŞENYÜZLÜ    Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkan V.   

0228 214 19 05            emre.senyuzlu@bilecik.edu.tr