Dersler

  • MOS  110    BEDEN EĞiTiMi VE SPOR
  • TOS   116     BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR
  • TOS   119     HERKES İÇİN SPOR
  • Beden Eğitimi Ve Spor Bölüm Başkanlığı, Üniversitemizde seçmeli olarak açılan Beden Eğitimi Ve Spor ve Herkes İçin Spor derslerinin yürütülmesinden sorumlu Rektörlüğe bağlı bir bölüm başkanlığıdır.