5.3.4. Veri Toplama

Birimsel iç ve dış değerlendirme surecine yönelik bilgilerin planlama ve ilan sıklığı;