4.3.4. Teşvikler

Araştırma kadrosunun; araştırma, teknoloji geliştirme veya sanat faaliyetlerini teşvik etme yöntemi;

4.3.4.1. Karar Yöntemleri

Teşvik için karar verme yöntemleri;

4.3.4.2. Teşvik Ölçümleri

Teşviklerin yeterliliği ve etkililiği ölçme ve sonuçları değerlendirme yöntemi;