5.3.2. Performans Göstergeleri

Birimin izlemesi gereken anahtar performans gösterge değerleri toplama ve paylaşma yöntemi;

5.3.2.1. Desteklemeler

Bilgi Yönetim Sistemi’nin Birimi destekleme yöntemi;