4.1.1. Araştırma Stratejisi

Birimin araştırma stratejisi ve hedefleri ve bunlar doğrultusunda izlediği araştırma politikaları; Araştırma stratejisi ve hedefler,

4.1.1.1. Ar-Ge Politikası

4.1.1.2. Ar-Ge Stratejisi, (Yerel/Bölgesel/Ulusal Kalkınma Hedefleri İle Uyumu)

4.1.1.3. Araştırma Fırsatları

4.1.1.4. Öncelikli Alanlar

4.1.1.5. Ortak Araştırma Faaliyetleri

4.1.1.6. Araştırma Platformları

4.1.1.7. Etik Değerler

4.1.1.8. Araştırma Çıktıları