Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü, Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı olarak misyonumuz, Yabancı dil eğitimindeki yenilikçi yöntem, teknik ve yaklaşımları kullanarak öğrencilerimize iş yaşamlarında ve hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları yabancı dil bilgi ve becerisini kazandırarak kültürler arası farkındalığa sahip araştıran, sorgulayan, öğrenme sorumluluğunu alan, öz güveni yüksek ve bağımsız bireyler yetiştirmektir. 

Vizyonumuz

Yabancı dil eğitiminde uluslararası standartlara sahip, kendini bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında yenileyen dinamik ve nitelikli bir birim olmaktır.

Öte yandan, İngilizce öğretim programının genel amaçları şu şekildedir:

  • Yabancı dil eğitimindeki yeni yöntem, teknik ve yaklaşımları ve teknolojik gelişmeleri kullanarak etkili bir öğrenme ve öğretme ortamı yaratmak.
  • Öğrencilerin iş yaşamlarında ve hayatlarının farklı alanlarında ihtiyaç duyacakları dil becerilerini ve iletişim becerilerini kazanmalarına yardımcı olmak,
  • Farklı kültürler hakkında farkındalık yaratmak,
  • Öğrenme sorumluluğunu alan, kendine güvenen bağımsız bireyler yetiştirmek,
  • Öğrencilerin araştırma, sorgulama becerilerini geliştirmek.