Dil Sınavları

1. YÖKDİL

YÖKDİL, yani Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı, ülkemizde 2017 yılından beri yapılmakta. Adayların kendi alanlarındaki (Fen ve Mühendislik, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen YÖKDİL “alana özgü tek yabancı dil sınavı” olma özelliği taşıyor. 

YÖKDİL puanı nerelerde kullanılır?

  • Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman, tercüman)
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencisi olmak için yapılan başvurularda
  • Doçentlik sınav başvurusunda
  • Yabancı dille eğitim verilen üniversitelerde aranan dil kriterlerinde.

2. YDS

YDS, yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, yine ülkemizde ÖSYM tarafından yapılan en popüler yabancı dil sınavlarından bir tanesi. Tıpkı YÖKDİL’de olduğu gibi, YDS’de adaylara 80 soru sorulmakta, 180 dakika süre verilmektedir ve puanınızın 5 yıl geçerliliği olur.

ÜDS, KPDS gibi daha önce yapılan dil sınavları 2013 yılından itibaren kaldırıldı. Artık tüm dil sınavları YDS çatısı altında toplandı. Ağırlık sosyal bilimlerde olmak üzere, YDS üç temel bilimden de (Fen, Sağlık, Sosyal) sorular içermektedir.

Kimler YDS’ye girmeli?

  • Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.
  • Yüksek lisans programlarına girecek lisans programı mezunları.
  • Yurt dışında öğrenim görüp de diploma denklik işlemleri için YDS sonuçlarından yararlanmak isteyen adaylar.
  • Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı (DUS) ve Eczacılıkta Uzmanlık Sınavına (EUS) girecek olan adaylar.
  • Yabancı dil tazminatı ve kariyer uzmanlığı – A grubu kadro başvurusunda bulunmak isteyen adaylar.

3. TOEFL

Uluslararası İngilizce sınavlarına geçtiğimizde ise durum biraz değişiyor. TOEFL dünya çapında yapılan sınavların en popülerlerinden. Yurtdışında üniversite okumak istiyorsanız, özellikle Amerika’daki üniversiteler İngilizce dil yeterliliği için TOEFL puanını şart koşuyorlar. Genel olarak TOEFL puanları, Avrupa ve Asya’nın büyük bir kısmında, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri de dahil 10.000’in üzerindeki üniversite ve farklı kurumlar tarafından kabul ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Almanya’daki üniversiteler ile Kanada’daki lisansüstü programları tarafından yoğun olarak tercih ediliyor.

Türkiye’de genelde her ay yapılıyor, hatta yoğun dönemlerde ayda 2 defa uygulanıyor. TOEFL Sınavı; okuma, yazma, dinleme ve konuşma bölümleriyle toplam 4 bölümden oluşuyor. Her bölüm 30 puan değerinde yani maksimum 120 puan alabiliyorsunuz. Aldığınız puanı 2 sene boyunca kullanabiliyorsunuz. 

4. IELTS

IELTS ise tıpkı TOEFL gibi uluslararası İngilizce sınavı deyince akla gelen ilk sınavlardan birisidir. Yine TOEFL gibi Reading, Writing, Listening ve Speaking olmak üzere 4 aşamadan oluşur. Puanlama 9 puan üzerinden değerlendirilir. Dinleme ve okuma bölümlerindeki her bir soru 1 puandır, daha sonra IELTS puanlama ölçeğine çevrilir.

IELTS yine dünyada birçok ülkedeki akademik kurumların neredeyse tamamı tarafından kabul edilir ve özellikle göçmenlik için İngilizce yeterliliğini şart koşan ülkelerce kabul edilen tek İngilizce dil sınavıdır. Dolayısıyla İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda için en popüler sınav diyebiliriz. Sınav puanınız 2 yıl geçerlidir.

 

Kaynak: https://edumag.net/