Proje Hazırlama Dersi (Lisanüstü Eğitim Enstitüsü)

Lisanüstü eğitim enstitümüzde eğitim gören tüm öğrencilerimize proje yazmanın temellerini kavratabilmek amacıyla doktora düzeyinde “Proje Hazırlama” dersinin 2022-2023 güz dönemi itibariyle açılması planlanmaktadır. Bu ders sayesinde öğrencilerimizin proje diline yönelik deneyim kazanmaları, proje kültürünü benimsemeleri ve akademisyen olarak görev aldıklarında bilimsel araştırmalarını planlayarak ve fonlayarak devam ettirmelerini sağlamayı amaçlamaktayız.