Ekibimiz

Koordinatör Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ

Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur. Türkiye Cumhurriyeti Milli Eğitim Bakanlığı Kanun Hükmünde Kararname ile Amerika Birleşik Devletleri Oklahoma Devlet Üniversitesinde hem yüksek lisan hem de doktorasını tamamlamıştır. Ayrıca aynı üniversite İstatistik Bölümünden ikincil yüksek lisans derecesini de almıştır. 2001-2003 ve 2010-2012 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri sırasıyla Georgia Üniversitesi ve Tennesse Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarda bulunmuştur. 2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK TOVAG Tarım Ekonomisi Bölümü için danışman olarak görevde bulunmuştur. Ayrıca 2016-2019 yılları arasında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Fen ve Mühendislik Bilimleri Etik Kurul Üyeliği, 2016-2021 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 35 adet SSCI ve SCI kapsamındaki dergilerde basılmış nitelikli yayınlara sahip Prof. Dr. Abdulbaki BİLGİÇ Citation kapsamı dışında ayrıca 11 ve 23 adet sırasıyla uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanmış makalesi, 3 adet kitap bölümü yazarlığı ve 60 adeti aşkın ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır. TÜBİTAK başta olmak üzere yaklaşık 16 adet projede yürütücü ve araştırmacı olarak bulunmuştur. 6 adet yüksek lisans ve 6 adet doktora tezinin danışmanlığını yapmıştır. Çalışma alanları; İstatistik, Ekonometri, Zaman Serileri Analizi, Veri Madenciliği ve Algoritmalar, Mikroekonometri ve Sağlık Ekonomisi. 2013 yılından bu yana profesör kadrosunda çalışmakta olan ve halen Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanlığını da yürüten Abdulbaki BİLGİÇ, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Gülşah ÇONGUR

Doç. Dr. Gülşah ÇONGUR, Bilecik Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi’nden 2006 yılında, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü’nden 2010 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimine Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı’nda devam etmiştir. 2017-2019 yılları arasında TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı’nda Patent Vekili olarak çalışmış, 2019 yılında Doktora derecesini almış ve 2020 yılında üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Eczacılık Bölümü’ne Dr. Öğr. Üyesi olarak atanmıştır. Lisansüstü eğitimi boyunca nanomalzeme ve biyomalzeme temelli elektrokimyasal biyosensörlerin tasarımı üzerine çalışan Doç. Dr. Gülşah ÇONGUR, doktora tez çalışmaları kapsamında 2021 yılı TÜBA-TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kategorisi ikincilik ödülüne layık görülmüştür. 2013-2021 yılları arasında düzenlenen proje pazarlarında dereceleri bulunmaktadır. Birbirinden farklı ulusal/uluslararası TÜBİTAK projelerinde görev alan ve yürütücülüğü bulunan Doç. Dr. Gülşah ÇONGUR, SCI kapsamındaki 48 bilimsel makalede ve uluslararası 4 farklı kitap bölümünde yazar olarak yer almakta olup doktora sonrası araştırmalarına elektrokimyasal biyosensörler alanında devam etmektedir.

Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Parisa GÖKER

Doç. Dr. Parisa GÖKER, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları tarihi ve kültürel peyzajlar, tarihi alan koruma ve restitüsyonu, peyzaj tasarım, ekolojik tasarım ve sürdürülebilir tasarımdır. 2019 yılınnda ÜAK tarafından Peyzaj Mimarlığı alanında doçent unvanını almıştır. Doç. Dr. Parisa GÖKER birçok kongrede bilim kurulu üyeliği ve düzenleme kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Bununla birlikte İtalya, Roma’da gerçekleşen 22th International Conference on Islamic Studies kongresinde birincilik ödülüne layık görülmüştür. Ayrıca yayımlanmış olan 36 adet uluslararası, 4 adet ulusal makalesi, uluslararası /ulusal kongrelerde sunulan 47 adet bildirisi, 1 kitap ve 10 adet kitap bölümü vardır. 2 BAP projesinde yürütücü, 2 BAP projesinde araştırmacı ve European Cooperation in Science and Technology (Cost) kapsamında 3 projede (CA19128: Pan-European Network for Climate Adaptive Forest Restoration and Reforestation), (CA19139: Process-based models for climate impact attribution across sectors), (CA19141: Integrating Neandertal Legacy: From Past to Present) yönetim kurulu üyesi ve araştırmacı olarak yer almaktadır.

Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Rafig GURBANOV

Doç. Dr. Rafig Gurbanov’un araştırmaları disiplinler arası vizyon ve bilgileri kullanarak tıp, biyokimya ve mikrobiyoloji alanında sürdürülebilir ve akıllı paradigmatik yaklaşımların geliştirilmesine odaklanmıştır. Onun araştırmaları biyoloji ve kimya bilim dallarının alt alanları ile ilgili geniş ölçekli bir kapsama sahiptir. Dr. Gurbanov; çeşitli biyolojik ajanlar ile akıllı mühendislik paradigmalarının geliştirilmesi/iyileştirilmesi, biyoaktif bileşikler, büyük biyoanalitik veri madenciliği (data mining) ve makine öğrenimi, biyolojik moleküllerin yapısal, fonksiyonel ve termodinamik özelliklerinin belirlenmesi, moleküler docking, gen/protein ekspresyonu, epigenetik süreçler ve metagenomik/mikrobiyom gibi birçok alanda özgün çalışmalar yapmıştır. Bağırsak ve oral mikrobiyota üzerine çalışmaların yanı sıra probiyotik bakteri kaynaklı metabolitlerin tanımlanmasına ve bu postbiyotiklerin antikanser, antibakteriyel ve antiviral özelliklerinin araştırılmasına yönelik çalışmalar sürdürmektedir. Son yıllarda Dr. Gurbanov ve araştırma ekibi nörolojik (Migren hastalığı,) nörodejenerativ (Alzhemier Hastalığı), nöromüsküler (Miyastenia gravis), gastrointestinal (kolon), kardiyovasküler, ürolojik ve viral (COVİD-19) hastalıkların moleküler mekanizmaları üzerine klinik araştırmalar yapmaktadır. TÜBİTAK 1003 projesinde yürütücü (1), 1002 projesinde araştırmacı (1), 1001 projesinde bursiyer (1) ve BAP projelerindeki görevlerinin yanı sıra birçok BİDEB projesinde akademik danışmanlık yapmıştır/yapmaktadır. SCI, SCI-Exp kapsamında uluslararası hakemli dergilerde 20, SCI-Exp kapsamı dışında uluslararası dergilerde 8, ulusal hakemli dergilerde 5 olmak üzere toplam 33 adet makale ile uluslararası 4 farklı kitap bölümü yayımlamıştır.

Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Burçin ATILGAN TÜRKMEN

Doç. Dr. Burçin ATILGAN TÜRKMEN, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Manchester Üniversitesi’nde 2011 yılında ” Yüksek Lisans, 2016 yılında da Doktora öğrenimini Kimya Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Çalışma alanları sürdürülebilir üretim ve tüketim sistemleri, iklim değişikliği, yaşam döngüsü analizi, karbon ayak izi, enerji sistemleri, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliktir. 1 adet Global Challenges Research Fund (GCRF), 1 adet Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA), 1 adet Kalkınma Bakanlığı ve 3 adet BAP destekli projede yürütücü, araştırmacı ve danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. Şu anda 1 adet Horizon2020 Era-Net ve 2 adet Erasmus+ projelerinde görev almaktadır. Burçin ATILGAN TÜRKMEN evli ve 1 çocuk annesidir.

Yürütme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Adem KOCAYİĞİT

Doç. Dr. Adem Koçyiğit, Lisansını Atatürk Üniversitesi Fizik Öğretmenliği Bölümü’nden 2009 yılında tamamlamış ardından aynı üniversitede 2009 yılında başladığı Fizik anabilim dalında bütünleşik doktora programını 2014 yılında ince film kaplamalar üzerine yazdığı tez ile tamamlamıştır. Doktora eğitimi sırasında Iğdır Üniversitesi’nde göreve başlamıştır. Akademik ilerlemesine 2021 yılına kadar Iğdır Üniversitesi’nde devam etmiştir. Doktora sonrası çalışmalarını diyotlar ve fotodedektörler üzerine sürdürmüştür. Ayrıca TÜBİTAK’ın Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı desteği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin Illinois eyaletinde bulunan Univesity of Illinois at Urbana-Champaign’de bir yıl silisyum kuantum nokta nanoparçacıkları üzerine çalışmalar yürütmüştür. 2021 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü’nde göreve başlamıştır. Koçyiğit’in 75 civarında uluslararası makalesi 40 civarında uluslararası bildirisi, görev aldığı 4 adet Tübitak projeleri ve yürütücülüğünü yaptığı BAP projeleri mevcuttur. Çalışma alanları ise nanoteknoloji, ince filmler, kuantum noktalar, fotodedektörler, süperkapasitörler, biyosensörler şeklinde sıralanabilir.

Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ALKARA, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü 1999 yılında bitirdikten sonra 2006 yılında, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yönetimi Programında Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Pazarlama Doktora Programını tamamlayarak Doktora derecesi almıştır. 2007-2010 yılları arasında Eskişehir Ziraat Odası Başkanlığının Avrupa Birliği Projesinde koordinatörlük görevinde bulunmuştur. 2010-2012 yılları arasında ise Yeşil Sakarya Üreticiler Birliği’nin 1 Avrupa Birliği ve 1 BEBKA projesinde yürütücülük görevinde bulunmuştur. Bunlarında dışında özel sektör ve diğer sivil toplum kuruluşlarında kabul görmüş 3 KOSGEB projesi bulunmaktadır. 2 BAP projesinde yürütücü ve 3 BAP projesinde araştırmacı olarak görev almıştır. Uluslararası bilimsel dergide yayımlanmış 7 makalesi, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş 13 bildirisi, uluslararası yayınevleri tarafından basılmış 3 kitap ve 9 kitap bölümü çalışması bulunmaktadır. 2014 yılından bu yana Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO’da görev yapmakta olup evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Betül YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Betül YILDIZ Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliğinden 2004 yılında mezun olmuştur. Doktora öğrenimini, Anadolu Üniversitesi Seramik Mühendisliği Anabilim Dalında açılan Endüstriyel Doktora Programında 2010 yılında tamamlamış; doktora çalışması kapsamında TÜBİTAK TEYDEB projesinde araştırmacı olarak yer almıştır. Doktora öğrenimi sonrası 2011-2020 yılları arasında özel sektörde çalışmış; üç farklı kurum ve iki farklı Ar-Ge Merkezinde görev almıştır. Ar-Ge Merkezi proje yönetiminde, Ar-Ge projeleri süreç yönetiminde, Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarında, ulusal ve uluslararası proje başvurularında deneyim kazanmıştır. TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501) ve İş Birliği Platformları oluşturmaya yönelik (SAYEM, 1004) 10 farklı projede görev almıştır. Çalışma ilgi alanları; seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri ve cam seramiklerdir. SCI, SCI-Expanded kapsamında dergilerde 7 yayını, uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan 9 bildirisi bulunmaktadır. 2022 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde göreve başlayan Betül YILDIZ evli ve iki çocuk annesidir.

Proje Uzmanı Öğretim Görevlisi Nilay KAYIN

Öğr. Gör. Nilay KAYIN, Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nde 2012 yılında lisansını tamamlamıştır. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalında 2014 yılında yüksek lisansını tamamlamıştır. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Biyoteknoloji Anabilim Dalında doktorasına devam etmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Proje Uzmanı Arş. Gör. Halil İbrahim EMEK

Arş. Gör. Halil İbrahim EMEK, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2021 yılında mezun olmuştur. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı’nda yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Proje Geliştirme Ve Koordinasyon Ofisi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmakta olan Halil İbrahim EMEK evli ve bir çocuk babasıdır.