Misyon & Vizyon

Misyon

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin misyonu;

  • Ulusal ve uluslararası proje çağrılarını takip ederek akademisyenlerimize duyurmak,

  • Üniversitemizin araştırmacılarını projeler hazırlamaya teşvik etmek ve bu sayede üniversitemizde proje kültürünü geliştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

  • Nitelikli araştırma projelerinin sayısını artırmak amacıyla akademisyenlerimize ve öğrencilerimize proje eğitimleri vermek,

  • Ön değerlendirme panelleri ile hazırlanan projelerin niteliklerini artırmak,

  • Disiplinler arası ve Üniversite-Sanayi proje fikirlerini geliştirici planlamalar yapmak ve programlar düzenlemektir.

Vizyon

Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisinin vizyonu;

  • Üniversitemizin ulusal ve uluslararası dış fon kaynaklarından aldığı proje sayısını artırmak,

  • Üniversitemizdeki nitelikli ve sürdürülebilir Ar-Ge faaliyetlerini teşvik etmek,

  • Üniversitemizin bilimsel araştırma alanında üst sıralara taşınmasında rol oynamaktır.