Covid 19 Pandemisi Nedeniyle Ek Süre Talepleri Hakkında

Üniversitemiz Senatosunun 12.10.2022 tarih ve 354/4 sayılı kararı gereği Enstitümüz
Lisansüstü programlarına kayıtlı öğrencilerin Covid 19 sebebiyle 28 Ekim 2022 tarihine kadar bir
defaya mahsus sadece bir yarıyıl ek süre talebinde bulunabileceklerine dair Lisansüstü Eğitim Enstitümüzün web sayfasında duyuru metni (http://w3.bilecik.edu.tr/lisansustu/2022/10/14/covid-19-pandemisi-nedeniyle-ek-suretalepleri-hakkinda/) yayınlanmıştır. Öğrencilerimize duyurulur.

İlgili sayfa için tıklayınız.