Misyon ve Vizyon

Misyonumuz
Kimya Bölümünün misyonu, kimya biliminin ve endüstrinin gereksinimleri ve gelişimi doğrultusunda bilimsel düşünceye sahip, yaratıcı potansiyeli olan araştırıcı ve uygulayıcı eleman yetiştirmektir. Ayrıca, kazanılan bilgi birikimini, ulusal ve bölgesel olarak faaliyet sürdüren endüstri kuruluşlarının sorunlarının çözümünde kullanmak ve kimyanın çeşitli alanlarında araştırma ve yayın yapmaktır.
Vizyonumuz
Sadece yurtiçinde değil, uluslararası platformlarda da kaliteden ödün vermeyen, yüksek nitelikli-ilkeli öğretim üyesi kadrosuna ve çağdaş altyapı ve donanımlara sahip olmak, bu olanaklarla üstün nitelikli ve her platformda rekabete açık iddialı öğrenciler yetiştirmek ve mezunlarını en çok tercih edilenler grubunda üst sıralara yerleştirmektir.

Kimya dalında ülkemizin ve dünyanın önemli sorunlarına yönelik araştırma konularına ağırlık vermek, ulusal ve uluslararası ortamlarda vereceği eğitim, öğretim, üreteceği bilgi ve teknoloji ile ulusal ve evrensel kalkınmaya katkıda bulunan uluslararası akredite kuruluşlarınca akredite edilebilecek bir bölüm olmaktır.

Modern koşullarda ileri teknolojik düzeyde temel ve uygulamalı araştırmaları yürütebilecek, bilimsel ve teknolojik sorunları bağımsız olarak çözebilecek kimyagerler yetiştiren kimya bölümü, öğrencilerine, doğal ve yapay malzemelerin bileşimini, yapısını özelliklerini ve değişimlerini anlama ve kavrama yeteneğini kazandırmaktadır. Bölümdeki temel dersler öğrencilere geniş bir bakış açısı sağlamaktadır.