İdari Personel

Bölüm Sekreteri

Teknik Personel

 

*IP Telefon sistemindeki dahili numaralar doğrudan arama özelliğine sahip olduğundan kurum dışından (0 228 214 XX XX) dahili numara çevrilerek aranabilir.