Komisyonlar

KİMYA BÖLÜMÜ KOMİSYONLAR

Staj Komisyonu 
Prof. Dr. Bilge EREN (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT (Üye)

İntibak Komisyonu 
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT (Üye)
Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ (Üye)

Erasmus Koordinatorü 
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT
Erasmus Koordinator Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Farabi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE
Farabi Koordinatör Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Mevlana Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Mevlana Koordinatör Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Mezunlar Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ (Başkan, Bölüm Kariyer Danışmanı)

Dr. Öğr. Üye Hülya Silah (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE (Üye)

Kalite Komisyonu

Fakülte Kalite Kurulu üyesi- Bölüm Kalite sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya Silah

Bölüm Eğitim Öğretim Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Bölüm Araştırma, Geliştirme ve Toplumsal Katkı Sorumlusu

Prof. Dr. Bilge Eren

Bölüm Yönetim Sistemleri Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Bölüm Stratejik Plan ve Kalite Göstergeleri Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ

Bölüm Anket Hazırlama ve Değerlendirme Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

Akademik Veri İzleme ve Değerlendirme Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ

Piyasa Fiyat Araştırma ve Değer Tespit Komisyonu

Üye: Doç. Dr. Adem SARIHAN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

Üye (yedek): Prof. Dr. Bilge EREN

Üye (yedek): Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ

Üye (yedek):Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Muayene Kabul Komisyonu

Başkan: Prof. Dr. Bilge EREN

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ

Üye: Dr. Öğr. Üyesi Zerrin PAT

Başkan (yedek): Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH

Üye (yedek): Dr. Öğr. Üyesi Sedat TÜRE

Üye (yedek): Doç. Dr. Adem SARIHAN