Tanıtım

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 09.02.2010 tarih ve  27488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ve 9.6.2012 tarih ve 28318 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile son şeklini alan yönetmelik çerçevesinde kurulmuştur.

Merkez’in yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu’ndan oluşmaktadır.

Üniversitemiz yerleşkesinde bulunan Kütüphane binası 3. katında yer alan Merkezimiz 1 adet derslik ve idarî birimlerden oluşmaktadır.